Apostel Matthias

Eikenhout; hoogte 160cm
Zuidelijke Maasstreek; begin 17e eeuw

Beeldbeschrijving

Matthias wordt afgebeeld met een hellebaard als attribuut en net als de andere apostelen heeft hij een boek in zijn hand. Zowel de hand als de hellebaard zijn bij de restauratie na de oorlogsschade aangebracht door Piet van Dongen.

De apostel draagt een lichtblauw onderkleed dat versierd is met bloem- en kruismotieven. Om zijn schouders hangt een lange mantel die door de linkerarm wordt opgeheven. Dit goudkleurig gewaad is opvallend minder geplooid dan dat van de andere apostelbeelden.

Matthias mist ook de weelderige haardos op zijn hoofd die bij de anderen aanwezig is. Ook zijn typische gelaatsuitdrukking wijkt sterk af bij die van de anderen.

De polychromie dateert van 1886.

Levensverhaal

Over de afkomst en het beroep van de apostel Matthias is weinig bekend. Zeker is dat hij in de raad van apostelen gekozen werd als opvolger van Judas Iskariot toen deze - na Jezus verraden te hebben - door ophanging om het leven was gekomen.

De verkiezing van Matthias vond naar oud gebruik en op instignatie van Petrus plaats volgens het lot. Het was van belang dat de raad van apostelen compleet was, met name twaalf in getal, een aantal dat correspondeerde met de twaalf stammen van Isršel.

Matthias was tollenaar van beroep. Hij zou gepreekt hebben in CappadociŽ en de kusten van de Kaspische zee, bovendien ook in het land van de anthropophagen .

Door hun gelijkenis hebben de namen Matthias en Mattheus in de apocriefe geschriften vaak voor verwarring gezorgd.

Verering

Kerkelijke feestdag: 14 mei.


grote afbeelding
plaats