Apostel Simon

Eikenhout; hoogte 160cm
Zuidelijke Maasstreek; begin 17e eeuw

Beeldbeschrijving

Simon is afgebeeld met een zaag in zijn linkerhand, het attribuut waarmee zijn lichaam volgens de overlevering doormidden zou zijn gezaagd. In zijn rechterhand draagt hij een boek, het teken van zijn leeropdracht.

Simon is blootsvoets, getooid met baard en hij heeft geen hoofddeksel. Hij draagt een lang rood onderkleed met puntige kraag dat bij zijn middel omgord is. Over zijn schouder hangt een lange geplooide mantel, die aan de voorzijde vastgeklemd is onder de gordel. De zichtbare neogotische polychromie werd in 1886 aangebracht door J.L.Kusters. De zaag is door P. van Dongen aangebracht tijdens de restauratie na de 2e W.O.

Levensverhaal

Om hem te onderscheiden van Simon Petrus wordt hij ook wel Simon de Zeloot of wel Simon de Kana´et genoemd. De bijnaam Zeloot (= ijveraar) verwijst mogelijk naar zijn instelling, ijveraar te zijn voor Jezus of voor de Wet, wellicht ook op zijn relatie met de joodse sekte der Zeloten. Het woord Kana´et is afgeleid van het Aramese woord "quana", dat ijveren betekent.

Hij wordt vaak verwisseld met Simon (Simeon), de zoon van Kleopas en een van de zeventig
leerlingen, die Jacobus Minor opvolgde als bisschop van Jeruzalem.

Over het leven van de apostel is weinig bekend.

Verering

Kerkelijke feestdag: 28 oktober.


grote afbeelding
plaats