Apostel Thomas

Eikenhout; hoogte 160cm
Zuidelijke Maasstreek; begin 17e eeuw

Beeldbeschrijving

De apostel Thomas is in tegenstelling tot de andere apostelen afgebeeld zonder boek. Zijn linkerhand wijst naar zijn borst, een gebaar dat verwijst naar het verhaal van de "ongelovige Thomas". In zijn rechterhand draagt hij een lans, het wapen waarmee zijn lichaam doorboord werd.

De rechterhand en de lans werden opnieuw aangebracht door P. van Dongen. Over zijn versierde onderkleed draagt hij een ruime geplooide mantel. Thomas klemt de opgenomen, sterk geplooide mantel onder zijn linkerarm.

Hij wordt ook vaak afgebeeld met het attribuut winkelhaak.

Levensverhaal

De namen Tomas, Judas Thomas en Judas verwijzen naar dezelfde persoon. Ook wordt hij Didymus genoemd, Grieks voor "tweeling", net als de Aramese naam Tomas.

Geboren in Bethaisda was hij als timmerman van eenvoudige afkomst. Hij was jood van religie.

Loyaal naar zijn omgeving, realist en enigszins pessimistisch van karakter twijfelde hij aan de echtheid van de wederopstanding van de Messias, waardoor hij bekend werd onder de naam "ongelovige Thomas".

Hij predikte in Parthia, in het land van Meden en Perzen tot in India toe. Met lansen doorboord stierf hij in Meliapore de martelaarsdood. Zijn relieken werden later overgebracht naar Edessa waar hij nog steeds in hoog aanzien staat.

Bekend waren de Thomas Christenen, een indertijd langs de kust van Malabar wonende, uit vijftienduizend families bestaande groep gelovigen.

Verering

Kerkelijke feestdag: 21 december.

Hij is de schutspatroon van de architecten, aannemers, bouw- en timmerlieden in het algemeen.


grote afbeelding
plaats