Apostel Philippus

Lindehout; hoogte 160cm
Zuidelijke Maasstreek; begin 17e eeuw

Beeldbeschrijving

Philippus staat blootsvoets op zijn rechterbeen, met zijn bovenlichaam naar links gekeerd. Zijn linkerbeen is licht naar voren gebogen. Over zijn rode, versierde onderkleed draagt hij een ruim vallende mantel, waarvan de plooien minder diep gesneden zijn dan bij de andere apostelbeelden. Deze goudkleurige mantel wordt met een knoop bij zijn middel vastgezet.

In zijn uitgestoken linkerhand heeft hij een boek en rechts draagt hij een groot (Romeins) kruis (kruisstaf). De neogotische polychromie is van J.L. Kusters (1886). De kruisstaf is van na de 2e W.O.

Levensverhaal

Philippus, eerder leerling van Johannes de Doper, werd samen met Petrus en Andreas door de Heer geroepen om hem te volgen. Hij was geboren in BethsaÔda in Galilea, getrouwd en vader van enkele dochters.

Blij met zijn uitverkiezing bracht hij zijn vriend Nathaniel direct op de hoogte van zijn geluk, waarna hij hem met Jezus in contact bracht.
Beide vrienden, uitverkoren om in de raad van de apostelen aanwezig te zijn, trokken later langdurig met elkaar op. Hoewel hij opvliegend van aard was schijnt de Messias altijd een zwak voor hem te hebben gehad wegens zijn oprechtheid en toegankelijkheid.

Na zijn prediking in Galilea vertrok hij naar het land van de Grieken en MacedoniŽ om daar het Evangelie te verkondigen. In ParthiŽ heeft hij Petrus en Johannes ontmoet.

Philippus stierf de kruisdood met het hoofd naar beneden, nadat zijn beulen hem gemarteld en gestenigd hadden.

Verering

Kerkelijke feestdag: 3 mei.

Hij is de patroon van de hoedenmakers, marktkramers en pasteibakkers.


grote afbeelding
plaats